"Μη φοβάσαι μήπως έρθει το τέλος της ζωής. Να φοβάσαι μήπως δεν έρθει ποτέ η αρχή" - G. Hamsen

2014 Γενική συνέλευση Δ.Ο.Ν.Α.

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


 Α) Η Γενική Συνέλευση του Δ.Ο.Ν.Α επιβεβαιώνει την απόφαση του Οργανισμού να προωθεί τη φιλοσοφική γνώση και να κάνει την πρακτική φιλοσοφία έναν καθημερινό τρόπο ζωής. Ως μια πηγή ηθικών και πολιτικών αξιών, αυτή η πρακτική φιλοσοφία μπορεί να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά σε μια αρμονική συνύπαρξη και αδελφοσύνη και να βοηθήσει την ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τη διεθνή κρίση.

Γι' αυτόν τον λόγο συστήνει στις ενώσεις-μέλη του Δ.Ο.Ν.Α να αναλάβουν συλλογικά προγράμματα στα πεδία της Φιλοσοφίας, του Πολιτισμού και του Εθελοντισμού, με τρόπους που θα ενδυναμώσουν την αξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 


 Β) Το Πρόγραμμα Μελετών της Σχολής Φιλοσοφίας στον κλασσικό τρόπο που έχει ο Δ.Ο.Ν.Α είναι άλλο ένα παράδειγμα του σημαντικού εκπαιδευτικού έργου που επιτελεί ο Οργανισμός σε όλο τον κόσμο.

 Καθώς βασική προτεραιότητα του ανθρώπου αποτελεί η βελτίωση του εαυτού του μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αδελφοσύνης, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας καλύτερης κοινωνίας, η Γενική Συνέλευση συστήνει στις ενώσεις-μέλη του Δ.Ο.Ν.Α να προωθούν την ανάπτυξη διαφορετικών επιπέδων αυτού του Προγράμματος Μελετών στις βαθμίδες του Εμπειρογνώμονα, του Ειδικού και του Καθηγητή. 


 Γ) Η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει το αξιοσημείωτο ανθρωπιστικό και φιλοσοφικό έργο της Νέας Ακρόπολης σε περισσότερα από διακόσια κέντρα σε όλο τον κόσμο, η αποτελεσματικότητα του οποίου έχει εγκωμιαστεί από διάφορα κύρια δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα.

 Ως εκ τούτου συστήνει στις ενώσεις-μέλη του Δ.Ο.Ν.Α να συνεχίσουν να δημιουργούν ομάδες κοινωνικής δράσης υποστήριξης ανδρών και γυναικών που βρίσκονται σε καθεστώς δυσκολιών και δυστυχίας. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά συστήματα που έχει εδραιώσει η Νέα Ακρόπολη, με σκοπό να συνεχίσουν να παρέχουν πραγματική και αποτελεσματική βοήθεια στα διαφορετικά μέρη του κόσμου όπου αυτή λειτουργεί και δρα. 


 Δ) Οι δραστηριότητες που διεξήχθησαν κατά το τελευταίο έτος από τους διαφόρους οργανισμούς και ενώσεις που σχετίζονται με τον ΔΟΝΑ στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας είναι πραγματικά αξιέπαινες, όπως μπορεί να διαπιστωθεί από το Ετήσιο Λεύκωμα  Δραστηριοτήτων, το οποίο παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση.

 Η Γενική Συνέλευση ως εκ τούτου υπενθυμίζει σε όλες τις ενώσεις-μέλη του Δ.Ο.Ν.Α την ανάγκη να διαφυλάξουν τον κοινό μας πλανήτη, τη Γη, και να συνεχίσουν με τις εκπαιδευτικές και τις συγκεκριμένες δράσεις στον τομέα της οικολογίας και του περιβάλλοντος. Με αυτή την έννοια, συστήνει να ληφθεί υπόψη το κάλεσμα του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNEP) σχετικά με τις υποψηφιότητες για τους Πρωταθλητές του Βραβείου Γης (Earth Award) για το έτος 2014, το οποίο έχει ως σκοπό να βραβεύσει και να ενισχύσει δράσεις και πρωτοβουλίες που είχαν ένα θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον.

Η "Νεα Ακροπολη" μεσα απο εικονες... Join us!