Ημέρα

Δευ, 16. Οκτώβριος 2017

   
 
Ημερομηνία Τίτλος Τόπος διεξαγωγής Πόλη Νομός Κατηγορία
16.10.17, 20:00 h Αθήνα Αθήνα - Φιλοσοφία
16.10.17, 20:00 h Κεντρική Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Φιλοσοφία
16.10.17, 20:15 h Πάτρα Πάτρα Πάτρα Φιλοσοφία
16.10.17, 21:00 h Ηράκλειο Ηράκλειο - Φιλοσοφία