1 - Συναδελφοσύνη

Η προώθηση ενός Ιδεώδους παγκόσμιας συναδελφοσύνης που βασίζεται στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας., Πέρα από διαφορές φυλετικές, μορφωτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές ή φύλου.

Είναι απαραίτητο να προωθήσουμε το σεβασμό στις διαφορετικές ταυτότητες και κουλτούρες και ταυτόχρονα, πέρα από τις διαφορές μας, να ενισχύσουμε όσα μας ενώνουν, εναρμονίζοντας τους ανθρώπους, τις ιδέες και τα συναισθήματα σε μια γόνιμη και ανοικτή συνύπαρξη.

Η δύναμη αυτού του Ιδεώδους συναδελφοσύνης βρίσκεται σε όσα μας ενώνουν και όχι σε όσα μας χωρίζουν. Είναι γερά θεμελιωμένο στην αναγνώριση παγκόσμιων αξιών, οι οποίες, ενώ σέβονται την ποικιλομορφία, υπερβαίνουν τα κατά τόπους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε ένα πλαίσιο ηθικών αρχών με κύριο άξονα την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Αυτό το Ιδεώδες προβάλλει το σεβασμό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την αναγνώριση μιας παγκόσμιας ηθικής.

 

2 - Γνώση

Η αγάπη για τη σοφία η οποία, μέσα από τη συγκριτική μελέτη των φιλοσοφιών, θρησκειών, επιστημών και τεχνών προωθεί τη γνώση για το σύμπαν, τη φύση και τον άνθρωπο.

Η αγάπη για τη γνώση και την αλήθεια ξεκινά από την ανάγκη να κατανοήσουμε τον κόσμο και του εαυτό μας.

Αντιλαμβανόμαστε τη φιλοσοφία ως άξονα που συνδέει τα διαφορετικά πεδία και αντιλήψεις της ανθρώπινης γνώσης. Η φιλοσοφία μπορεί να ενώσει τις γνώσεις του παρελθόντος με εκείνες του παρόντος σε μια ολιστική και ευρεία οπτική γωνία. Με αυτό τον τρόπο ο καθένας μας πραγματοποιεί μια ουσιαστική πρόοδο αναζητώντας όχι μόνο τα μονοπάτια της ζωής, αλλά και τις βαθύτερες και κρυφές αιτίες της, συνδυάζοντας τη γνώση με την εμπειρία.

 

3 - Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη των καλύτερων στοιχείων του ανθρώπου, προωθώντας τη βελτίωση του ατόμου και την ένταξή του στη φύση και την κοινωνία, όχι ως απλό παρατηρητή αλλά ως ενεργό συμμετέχοντα σε ένα κόσμο που χρειάζεται βελτίωση.

Ο άνθρωπος έχει απεριόριστες δυνάμεις σε λανθάνουσα κατάσταση. Η γνώση και η καλλιέργεια αυτών των δυνάμεων είναι θεμελιώδης και αποτελεί πηγή συνεχούς ικανοποίησης. Η αρμονία σκέψης, συναισθήματος και πράξης αποτελεί άξονα ισορροπίας για κάθε άνθρωπο. Η σφαιρική καλλιέργεια του ανθρώπου και η πραγμάτωση των καλύτερων χαρακτηριστικών και αξιών της ανθρώπινης φύσης αποτελούν, πιθανά, τη μόνη εγγύηση που έχουμε για ένα καλύτερο κόσμο.