×

Σφάλμα

Ο τόπος διεξαγωγής δεν βρέθηκε!

"Σε θέματα συνείδησης δεν έχει θέση ο νόμος της πλειοψηφίας" - M. Gandhi

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ - PHILOSOPHY OUTDOORS