×

Σφάλμα

Ο τόπος διεξαγωγής δεν βρέθηκε!

"Η υπερηφάνια δεν θέλει να χρωστάει και ο εγωισμός δεν θέλει να πληρώνει" - F. de la Rochefoucauld

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ - PHILOSOPHY OUTDOORS