×

Σφάλμα

Ο τόπος διεξαγωγής δεν βρέθηκε!

"Τα μεγάλα πνεύματα πάντα συναντούν βίαιη αντίδραση από τα στενότερα μυαλά" - A. Einstein

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ - PHILOSOPHY OUTDOORS