×

Σφάλμα

Ο τόπος διεξαγωγής δεν βρέθηκε!

"Άκουγε πολλούς, μίλα σε λίγους"
W. Shakespeare

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ - PHILOSOPHY OUTDOORS