×

Σφάλμα

Ο τόπος διεξαγωγής δεν βρέθηκε!

"Όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως θέλουμε, τότε πρέπει να τα θέλουμε, όπως γίνονται"
B. Edmund

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ - PHILOSOPHY OUTDOORS