×

Σφάλμα

Ο τόπος διεξαγωγής δεν βρέθηκε!

"Δεν μπορεί κανένας να ανέβει στην πλάτη σου, εκτός αν εσύ σκύψεις" - Ν. Καζαντζάκης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ - PHILOSOPHY OUTDOORS