×

Σφάλμα

Ο τόπος διεξαγωγής δεν βρέθηκε!

"Εμπόδια είναι αυτά που βλέπεις, όταν παίρνεις τα μάτια σου απ' το στόχο" - H. More

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ - PHILOSOPHY OUTDOORS