×

Σφάλμα

Ο τόπος διεξαγωγής δεν βρέθηκε!

"Να είσαι το αφεντικό της θέλησης σου και ο δούλος της συνείδησης σου" - M. Ebner

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ - PHILOSOPHY OUTDOORS