×

Σφάλμα

Ο τόπος διεξαγωγής δεν βρέθηκε!

"Η υπερβολική ελευθερία φαίνεται πως μεταβάλλεται σε υπερβολική δουλειά" - Πλάτων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ - PHILOSOPHY OUTDOORS